0

KATEGORIE

Menu

Lomina SARS-CoV-2 & Chřipka A/B Test
SUPER CENA

Lomina SARS-CoV-2 & Chřipka A/B Test

Humánní léčivý přípravek

Příznaky COVID-19 a chřipky mohou vypadat podobně. Test Lomina poskytuje přístup ke spolehlivému a efektivnímu testování. Test, který může pomoci při rozhodování o druhu léčby a může tak zabránit dalšímu přenosu onemocnění.

Nově na e-shopu možnost platit benefitní kartou

65 Kč
Uvedená cena platí pouze pro nákupy v e-shopu lekarnalemon.cz. Cena v lékárnách se může lišit.

Produkt není skladem

od 499 Kč
od 1 500 Kč
30


Za dalších získáte dopravu ZDARMA! Osobní odběr zdarma od 499 Kč | Doprava zdarma od 1 500 Kč

Příznaky COVID-19 a chřipky mohou vypadat podobně. Test Lomina poskytuje přístup ke spolehlivému a efektivnímu testování. Test, který může pomoci při rozhodování o druhu léčby a může tak zabránit dalšímu přenosu onemocnění.

LOMINA SARS-CoV-2 + Antigenní test chřipky A/B je souprava pro testování antigenů navržená pro současnou kvalitativní detekci infekce SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/B ve vzorcích lidských nosních výtěrů in vitro.

POUŽITÍ:
LOMINA SARS-CoV-2 + Antigenní test chřipky A/B je souprava pro testování antigenů navržená pro současnou kvalitativní detekci infekce SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/B ve vzorcích lidských nosních výtěrů in vitro. 

Používá se jako doplňkový detekční indikátor pro případy podezření na SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 a/nebo respirační chřipkovou infekci A/B.

Test SARS-CoV-2+ chřipky A/B antigen LTX:
Nové koronaviry patří do rodu ß. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současné době jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; Zdrojem infekce mohou být i asymptomaticky infikovaní lidé. Inkubační doba je podle aktuálního epidemiologického šetření 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. 

 • Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. 
 • V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem.
 • Chřipka je vysoce nakažlivá, akutní, virová infekce dýchacích cest. 
 • Jde o infekční onemocnění snadno se šířící kašlem a kýcháním kapénkami obsahujícími živé viry. 

Viry typu A jsou typicky častější než viry typu B a jsou spojeny s nejzávažnějšími epidemiemi chřipky, zatímco infekce typu B jsou obvykle mírnější. Rychlá diagnostika chřipky A/B se stala důležitější díky dostupnosti účinné antivirové terapie. Rychlá diagnostika chřipky může snížit pobyty v nemocnici, užívání antimikrobiálních látek a náklady na nemocniční péči

Použitelný biologický materiál:
Test je vyvinut a testován pro použití nasofaryngeálních vzorků.
Výtěr z nosu
Hlavní parametry, charakteristiky a limity
Délka testu: 15 min

Kategorie IVD: IVD jiné

Citlivost COVID-19:
98,71 % (95% CI: 96,74%-99,65%)
Specifičnost: 99,90% (95% CI: 99,29%-99,98%)
Přesnost: 99,52 (95% CI: 98,77%-99,87%)

Citlivost na chřipku A:
98,95 % (95% CI: 96,98%-99,78%)
Specifičnost: >99,9% (95% CI: 99,29%-100%)
Přesnost: 99,63% ( 95% CI: 98,92%-99,92%)

Citlivost na chřipku B:
98,44 % (95% CI: 95,50%-99,68%)
Specifičnost: >99,9% (95% CI: 99,29%-100%)
Přesnost: 99,58% ( 95% CI: 98,77%-99,91%)

Zásada:
Lomina SARS-CoV-2 + Influenza A/B Antigen LTX test je kvalitativní imunotest pro detekci SARS-CoV-2 a/nebo chřipkového antigenu A/B ve vzorcích nosních výtěrů. 

Protilátka proti SARS-CoV-2 je potažena v testovací oblasti SARS-CoV-2. Protilátka proti chřipce A a protilátka proti chřipce B jsou potaženy v testovací oblasti A (A) a testovací oblasti B (B). Během testování antigen ve vzorku reaguje s částicemi potaženými protilátkou anti-SARS-CoV-2 a s částicemi potaženými protilátkou proti chřipce A, stejně jako s částicemi potaženými protilátkou proti chřipce B v reakčním polštářku za vzniku imunitního systému. komplex. Komplex migruje podél membrány kapilárním působením do testovací oblasti. Komplex pak reaguje s protilátkou anti-SARS-CoV-2 v testovací oblasti SARS-CoV-2 as protilátkou proti chřipce A v oblasti A a také s protilátkou proti chřipce B v oblasti B. 

 • Pokud vzorek obsahuje antigen SARS-CoV-2, objeví se v testovací oblasti SARS-CoV-2 barevná linka. 
 • Pokud vzorek obsahuje chřipku A/B, objeví se v testovací oblasti A/B barevná linka.
 •  Pokud vzorek neobsahuje antigen SARS-CoV-2, chřipka A/ B, neobjeví se v oblasti testu žádná barevná čára, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola se v oblasti kontroly (C) vždy objeví barevná čára, která značí, že výsledek je účinný. 
 • Pokud vzorek obsahuje chřipku A/B, objeví se v testovací oblasti A/B barevná linka.
 • Pokud vzorek neobsahuje antigen SARS-CoV-2, chřipka A/ B, neobjeví se v oblasti testu žádná barevná čára, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola se v oblasti kontroly (C) vždy objeví barevná čára, která značí, že výsledek je účinný.
 • Pokud vzorek obsahuje chřipku A/B, objeví se v testovací oblasti A/B barevná linka.
 • Pokud vzorek neobsahuje antigen SARS-CoV-2, chřipka A/ B, neobjeví se v oblasti testu žádná barevná čára, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola se v oblasti kontroly (C) vždy objeví barevná čára, která značí, že výsledek je účinný.

POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ:

K odebrání vzorku použijte výtěr z nosu.

Postup pro výtěr z přední části nosu:
Je důležité dostat co nejvíce sekrece. Vložte sterilní tampon do jedné nosní dírky. Špička tamponu by měla být zasunuta cca 2,5 cm od okraje nosní dírky. Tampón 5-krát převalte přes sliznici nosní dírky, abyste zajistili, že se shromáždí hlen i buňky. Tento postup opakujte pro druhou nosní dírku, abyste zajistili, že je odebrán dostatečný vzorek z obou nosních dutin (použijte stejný tampon).
1. Před testováním si pečlivě přečtěte návod k použití a zkontrolujte testovací sadu.
2. Před otevřením sáčku s kazetou zahřejte sáček na pokojovou teplotu. Následně otevřete fóliový sáček a vyjměte kazetu - testovací kazetu vyjměte v prostředí s teplotou mezi 15°C a 28°C a vlhkostí 30 % až 50 % (vyhněte se silné vlhkosti nebo větrání).
3. Odeberte vzorek pomocí odběrového tamponu, jak je popsáno výše.
4. Vložte stěrový tampón do zkumavky se stabilizačním roztokem a nejméně 5krát otočte, aby se roztok dobře promíchal, poté tampón vyjměte. Uzavřete zkumavku víčkem s integrovaným kapátkem.
5. Otevřete fóliový sáček, vyjměte testovací kazetu a položte ji na vodorovnou plochu. Následně nakapejte přibližně 3 kapky (cca 100 ml) roztoku promíchaného se vzorkem do otvoru pro vzorek (S) na testovací kazetě.
6. Testovací kazetu použijte co nejdříve, nejpozději však po 15 minutách od otevření sáčku. Vlhkost může poškodit citlivost testu.
7. Po aplikaci vzorku vyčkejte 15-20 minut, aniž byste s kazetou jakkoli manipulovali. Následně vyhodnoťte výsledky.
8. Po více než 25 minutách od aplikace vzorku na kazetu je test neplatný.

Po odběru ihned vložte tampon do lahvičky s reagenciemi. Pokud tělo tamponu přesahuje za horní část zkumavky, přimáčkněte jej tak, aby horní část tampónu byla těsně pod horní částí zkumavky, což umožní, aby konec špičky tamponu zůstal v roztoku a aby se vzorek mohl dostatečně promíchat s činidlem. !!! Při tlačení či vytahování tamponu pracujte jemně a nepoužívejte sílu, aby nedošlo ke zranění !!!

skupiny testovani


[POŽADOVANÁ KVALITA TESTOVANÉHO VZORKU]
1. Vzorek by měl být zpracován stabilizačním roztokem (bufferem) ihned po odběru vzorku.
2. Lahvičky s reagencií by se neměly otevírat, dokud není vzorek aplikován.
3. Dlouhodobé skladování vzorků se nedoporučuje.

[INTERPRETACE VÝSLEDKŮ]
Test by měl být posuzován v kombinaci s klinickými příznaky a dalšími detekčními ukazateli. Výsledek se interpretuje podle přítomnosti viditelného proužku v oblasti „COV-2, Flu A nebo B“ na těle testovací kazety (viz další obrázek), výsledky vizuální kontroly jsou následující:
SARS-CoV-2 (COVID-19) A/NEBO virus chřipky A/B POZITIVNÍ:
V kontrolní oblasti „C“ se objeví jeden proužek. Další proužek, se objeví v oblasti „COV-2, Flu A nebo B“ (obrázek A).
NEGATIVNÍ TEST:
V kontrolní oblasti se objeví pouze jeden proužek. Žádné další proužky se neobjeví (obrázek B).
NEPLATNÝ TEST:
V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádný proužek, ať už se v oblasti „COV-2, Flu A nebo B“ objeví, nebo ne. Opakujte neplatné testy s novým vzorkem, novou testovací kazetou a novým roztokem. Nedostatečný objem vzorku, nepřesný postup nebo prošlé testy mohou vést k neplatnému výsledku. Obraťte se na místního distributora, pokud problém přetrvává. Obr. viz níže:

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Obsah a složení testu

 1. IVD testovací proužek v plastové kazetě
  2. Absorbent vlhkosti.
  3. Stabilizační roztok (pufer)
  4. Nosní tampón pro sběr vzorku
  5. Víčko s integrovaným kapítkem.
  6. Návod k použití

Upozornění

1. Test musí být proveden v souladu s místními požadavky na bezpečné laboratorní postupy a je nezbytné zabránit křížové kontaminaci materiálu. Všechny vzorky, výplachy a odpady musí být zohledněny a zacházet jako s infekčním materiálem.
2. K negativnímu výsledku testu může dojít, pokud je hladina antigenu ve vzorku pod detekčním limitem testu.
3. Pokud je vzorek odebrán nesprávně, může dojít k falešně negativním výsledkům.
4. Pokud jsou vzorky testovány později než 1 hodinu po odběru, mohou se objevit falešné výsledky. (Vzorky by měly být testovány co nejrychleji po odběru).
5. Testovaný vzorek aplikujte velmi pomalu do testovací kazety a dodržujte přesné množství 3 kapek vzorku!
6. Reakční doba testu je 15-20 minut s přesností na 1 minutu. Po dokončení reakce nevyhodnocujte výsledek později než za 25 minut. Jinými slovy, výsledek je neplatný 25 minut po načtení zkušebního roztoku.
7. Intenzitu barvy nebo tloušťku pozitivního proužku nelze považovat za „kvantitativní nebo semikvantitativní“ .
8. Mějte na paměti, že pacient s pozitivním nálezem je pravděpodobně infekční, a proto postupujte podle pokynů vydanými příslušnými orgány vaší země.
9. Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Zacházejte se vzorky jako s infikovaným odpadem. Odpad zlikvidujte v souladu s platnými normami. Zdravotnický prostředek je určen pro zdravotní profesionály.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ

 balení: po 1 ks

 

PDK 8595706800525
ATC
SUKL kód
Informace Humánní léčivý přípravek
Stav skladem

Zákazníci také kupují